Na konci října roku 2015 schválil Evropský parlament pravidla síťové neutrality. Ta měla zajištovat rovný přístup k internetu. Na jejím základě by poskytovatel internetu neměl žádným způsobem zasahovat do rychlosti přenosu dat. Již při schvalování tohoto textu, proběhla médii řada kritických hlasů, které upozorňovaly na nepřesnosti návrhu. Poslanci však na tyto připomínky nebrali zřetel, a tak byl dokument schválen v navržené podobě.

sítě

Kdo všechno se boje o síťovou neutralitu účastní?
Od té doby se v různé intenzitě o problematice síťové neutrality diskutuje jak na evropském kontinentu, tak i jinde ve světě. Jako vždy jde především o to, jak ze zákazníků dostat co nejvíce peněz. Což telekomunikační firmy nemohou samozřejmě na rovinu přiznat, a tak se schovávají pod lépe znějící důvody, jako například: „chceme nabízet lepší a pokročilejší služby zákazníkům.“  Evropský parlament by na druhou stranu rád dosáhl toho, aby zde byl jednotný digitální trh, takže by tyto firmy nabízely své služby v rámci Evropy za shodných podmínek. Dalším hráčem jsou pak mobilní operátoři, jakožto provozovatelé mobilních sítí, které jdou neuvěřitelným tempem vpřed, a tak již kolem roku 2020 bychom zde měli mít 5G sítě.

monitory

Mobilní operátoři si víceméně kladou podmínku, že budou do 5G sítí investovat pouze za předpokladu, že Evropská unie uvolní podmínky týkající se síťové neutrality. Pod Manifest 5G se podepsali všichni největší provozovatelé mobilních sítí, tedy Vodafone, německý Telecom a další. V letošním roce se do boje intenzivně zapojili i další velcí hráči, jako Facebook, Amazon či Netflix. Své si k této problematice řekla i hlava USA. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že síťová neutralita poškozuje svobodný trh a chce silovat o její zrušení, čímž právě tyto hráče přiměl k akci pod názvem „Day of Action.“ 12. června 2017 tak Amazon a další záměrně výrazně zpomalili rychlost načítání svých stránek, aby názorně předvedly, k čemu zrušení neutrality může vést.

připojení

Všichni zúčastnění si tedy zatím vyjasňují své představy a stanovují případné podmínky pro uvolnění podmínek síťové neutrality. A tak můžeme jen doufat, že konečné rozhodnutí neovlivní negativním způsobem fungování internetu pro každého běžného uživatele.