Elektřina je jednou z věcí, bez které bychom si dnešní život nedokázali vůbec představit. A myslím, že se to hned tak nezmění. Jen si vzpomeňte, kolikrát denně použijete něco, co je napájeno nezbytným elektrickým proudem.
Jen pro příklad
– mobil
– počítač
– autobaterie
– pračka
– ušní naslouchátko
– budík
trojzásuvka na dřevě
Kdybychom chtěli vyjmenovat jen půlku, asi bychom tu byli opravdu dlouho.
I kdybyste měli v celé domácnosti zaveden plyn, přeci se elektřině nevyhnete.
A pochybuji, že by se na tom v blízké budoucnosti mohlo cokoliv změnit.
Možná by mohl někdo namítnout, že jistě jednou vyměníme veškeré baterie, ať už klasické anebo alkalické za solární energii.
A jsme opět u toho. To je přeci také elektřina. Prostě to bez ní už nejde.


Hlavně hezky česky

Jelikož, jak jsme si řekli, je elektrická energie tak důležitá, neunikla pozornosti ani našim buditelům v dobách národního obrození. Ne, že by chtěli vzkřísit samotnou elektřinu, ale prostě se nelíbil její název. Tehdejším nadšeným buditelům českého národa a jazyka připadal příliš cizí. A protože jejich zraky se s nadějí upínaly směrem k východu k našim slovanským bratrům, brzy přišli na ten správný výraz. Elektřině se bude říkat mluno a elektrickému proudu proudní silina.

Bylo by zajímavé, kdyby se tyto výrazy uchytily. Pak bychom mohli říkat:

„Přišla jsem domů a zjistila, že mi nejde proudní silina. Zavolala jsem tedy do mlunárny a oni mi poslali mlunáře.“

To víte, bez mluna to prostě nejde. Mimochodem, druhým možným výrazem pro elektřinu byla síla blesková. Napadá mě, jak by se asi říkalo v tomto případě elektrikáři. Že by bleskový silák? No, nezní to až tak špatně. Připadá mi ale, že to patří do jiného oboru lidského konání. Mimochodem, nesvítíte někde zbytečně? Mluno je totiž v poslední době docela drahé.