Bělavé povlaky na listech a mladých výhonech podzimních aster, letních plamének a straček způsobuje padlí. Rozvoj choroby podporuje výkyv teplot, hustá výsadba bez možnosti dostatečného provětrávání a přehnojení dusíkem. Při větším napadení musíme sáhnout po chemii a rostliny postříkat některým ze sirných přípravků, které jsou vhodné pro dané roční období.
skvrny na listech
Červenohnědé skvrny, které začínají velice nenápadnými malými kulatými útvary na listech, má na svědomí houba braničnatka. Skvrny se postupně zvětšují, listy usychají a opadávají. Napadené listy musíme co nejdříve otrhat a spálit a rostliny postříkat fungicidem na bázi mědi a zinku.
Tmavá skvrnitost listů a nádory na kořenových krčcích stonků často se vyskytujících u pivoněk je bakteriálního původu a rostliny je třeba důkladně odstranit a spálit.
Na kořenech brukvovitých rostlin jako je tařice, huseník a iberka, se můžou vyskytnout nádory, které odstraníme i s částí zeminy, místo zasypeme vápnem a několik let tam podobné rostliny nepěstujeme.
Plíseň šedou nejčastěji potkáme u pivoněk, kde napadá rašící výhonky a poupata a ta hynou. Napadené části odstraníme a spálíme. Na podzim celou nadzemní část rostliny ostříháme těsně nad zemí a půdu povápníme.
napadený list
Žlutozelené mozaikovité skvrny nebo podélné proužky na listech, které se začínají deformovat, můžou být důsledkem virových onemocnění, které přenáší savý hmyz. Je potřeba odstranit nemocné rostliny a ty zdravé ochránit před přenašeči vhodným postřikem.
Ze škůdců se na trvalkách nejvíce vyskytují mšice, ploštice, třásněnky a roztoči. Způsobují deformace, zkroucené listy, a barevné skvrny na listech i květech. Mšicemi zamořené vrcholky rostlin můžeme otřít nebo odstřihnout a při větším napadení postříkat přípravkem proti mšicím. Přirozeně můžeme mšice likvidovat přenesením slunéček sedmitečných na napadené rostliny.
Různé druhy háďátek, což jsou drobní červíci žijící v nadzemních i podzemních částech rostlin, způsobují žlutohnědé skvrny na listech a zakrnění rostlin. Napadené rostliny je nutné odstranit a zbylé ošetřit organofosfáty.
Různé druhy brouků a larev můžeme odstranit ručním sběrem.
Na většinu nemocí a škůdců existují i různé nechemické způsoby ošetření rostlin, jako jsou postřiky z odvarů rostlin atd., ale nemají většinou dlouhodobější účinek a nepomáhají ani při silnějším napadení rostlin. Základem úspěchu je podchytit problém hned, když se vyskytne.