Každý důležitý doklad, smlouva nebo faktura a další možná dokumentace, tak obsahují důležitá data. Mnohdy dokonce hraničí s GDPR a rozhodně není na místě, aby citlivá data unikla do volného prostoru. Naprosto ideální je skartace, která zajistí likvidaci dat podle směrnic a navíc není třeba se obávat jejich úniku. Přesto pro každou firmu je důležité, aby tento proces proběhl pod velmi přísným dozorem, který například nabízí Skartace dokumentů Praha: http://ekoskart.eu/. Tato společnost nabízí kromě likvidace papíru rovněž zničení karet, CD a DVD nosičů a podobně. Je velmi jednoduché si jejich služby objednat, jelikož o vše potřebné se postarají s velkou pečlivostí.

skartovaný papír

Skartací je hned několik

Již při objednání skartace dokumentu – Praha si můžete zvolit možnost služby, kterou využijete a především, která bude nejvhodnější pro vaši společnost. Od toho se přirozeně odvíjí i cenová relace.
Jak postupovat v případě zájmu o skartování nosičů nebo důležitých dokumentů?

  • Roztřídit jednotlivé nosiče, papíry, doklady, plastové karty, video, audio nosiče.
  • Objednat si ekologickou skartaci, která bude provedena za zpřísněných podmínek.
  • Velkokapacitní skartovač, který se postará o likvidaci je ověřen certifikátem NBU, což je podle norem určený stroj pro vysoký stupeň důvěrného utajení. Tato certifikace je provedena po velmi důkladné kontrole, tudíž se lze na ni spolehnout.
  • Můžete vše mít připravené v pytlích, šanonech, zkrátka podle domluvy s firmou, která skartaci bude provádět. Obaly samozřejmě dostanete zpět.
  • Pro citlivý materiál si firma přijede sama a stejně tak pověří pracovníka, který bude hlídat a střežit do poslední chvíle bezpečnost utajení, případně aby citlivá data nějakým způsobem nepronikla ven.
  • Samotná skartace probíhá ve střeženém objektu, který je skutečně řádně zabezpečený.

koš se skartovanými papíry
Můžete mít naprostou jistotu kvalitně odvedené práce, po skončení úkonů dostanete odpovídající zápis o likvidaci, což vám bude zárukou případně pro kontrolní orgán.