Asi není třeba říkat, že v dnešním tržním prostředí hraje digitální marketing velkou roli. Může za to samozřejmě především stále vzrůstající možnosti a popularita internetu. To ovšem znamená také vznik nových profesí, které se právě na internetovou propagaci zaměřují. V současné době existují firmy, které dokáží posoudit stav vaší webové stránky a říci, kde by bylo možné ji vylepšit, abyste získali ještě více zákazníků. A tyto firmy zaměstnávají lidi, jako jsou SEO optimalizátoři či konzultant SEO.

graf návštěvnosti webové stránky

Tyto názvy však lidem příliš mnoho neřeknou, a mnoho z nich se může i divit, jaký je mezi nimi vlastně rozdíl, pokud vůbec nějaký existuje. Nejedná se v konečném důsledku o jednu a tu samou pozici, jen s odlišným názvem? Odpověď zní, že nikoliv. Každá z těchto funkcí je odlišná a má svá vlastní specifika, přičemž pro zdárný úspěch projektu jsou potřebné obvykle potřebné obě dvě. V čem se tedy liší?

Jednoduše řečeno, jedna z nich se zabývá teorií, druhá praxí. Úkolem SEO konzultanta je zhodnotit náš digitální marketing a určit, kde v něm máme mezery a co děláme špatně. Také navrhne, jak bychom jej mohli upravit tak, aby byl efektivnější, což v tomto případě znamená aby nás stál méně a zároveň nám přinesl více zákazníků.

nezbytné součásti SEO

Pokud s tím bude firma souhlasit, SEO optimalizátor vše následně uvede do praxe. To často znamená, že nám vytvoří prakticky nový web i reklamy, které se budou objevovat na různých webech. Také nám pomůže získat oprávnění je na dané weby umístit.

Konečným výsledkem by pak měla být úspěšná firma, která má právě díky těmto opatřením mnohem více zákazníků než předtím. Samozřejmě ne vždy to vyjde, avšak je pravdou, že v naprosté většině případů se to vyplatí, především pak malým a středním podnikům, které mnohdy bojují o svou holou existenci. Právě tohle jim totiž může otevřít dveře k úspěchu.